MVP staat voor ‘Minimum Viable Product’. Het is een methode om zo snel mogelijk feedback van klanten te krijgen door een product of dienst zo vroeg mogelijk in de markt te zetten. Geen enkel plan overleeft immers het eerste contact met klanten. Door het ophalen van de feedback kan je de juiste vervolgstappen zetten voor de verdere ontwikkeling.

Een MVP is dus een zeer geschikt middel om jouw ideeën te valideren. Het helpt je de markt behoefte beter te begrijpen. Doordat de MVP zich beperkt tot alleen de essentieel benodigde functionaliteit, wordt ook bespaard op kosten en tijd. Sneller ontwikkelen tegen minder risico dus.

Maar hoe kom je dan tot een succesvolle MVP? Hierbij onze 5 tips.

Tip 1:  Sla het plat!

Waarschijnlijk heb je al eerder onderzoek naar jouw idee gedaan, bijvoorbeeld door het uitsturen van een enquête of door het organiseren van focus groepen. Hieruit zijn ongetwijfeld vele nieuwe ideeën gekomen. Jouw collega’s hebben verder nog een lijst aanvullingen geopperd en een vriend had nog een paar briljante opmerkingen. Uiteraard heeft ook jouw leidinggevende nog een paar extra ‘wensen’ aan jouw groeiende lijstje van functionaliteiten toegevoegd. Het gaat zo dus nog wel even duren, voordat je alles gerealiseerd hebt. Daarom: sla het plat! Beperk je tot de meest essentiële functionaliteit en gooi alle toeters en bellen overboord. Finetunen komt later wel, eerst is het zaak om te kijken of er überhaupt behoefte is aan jouw idee.

 

Tip 2: De klant moet er wel iets aan hebben…

De middelste letter van ‘MVP’ staat voor ‘viable’, wat betekent, dat het product of de dienst levensvatbaar moet zijn. Met andere woorden: de klant moet er wel iets aan hebben.

Spotify legt dit in hun plaatje hiernaast mooi uit. Stel, je wilt klanten helpen om van A naar B te komen. Je kan dan meteen beginnen met het bouwen van een auto en deze onderdeel voor onderdeel in de markt zetten. De klant heeft alleen niets aan al deze tussentijdse opleveringen en moet wachten totdat de auto helemaal in elkaar gezet is.

Een andere aanpak is om de mobiliteitsbehoefte van de klant centraal te stellen. Met een simpel te maken skateboard kan de klant al sneller van A naar B komen. Deze oplossing levert dus wel al direct feedback van klanten op, waarmee je de oplossing steeds verder kan bijschaven. Het skateboard staat in dit voorbeeld dus model voor de kleinst mogelijke functionaliteit, waar de klant al wel echt iets aan heeft: de MVP.

 

Tip 3: Wees creatief in de realisatie

Wees je er tijdens de realisatie van het product of de dienst goed van bewust, dat jouw idee zich nog niet in de markt bewezen heeft. Hoe goed je ook marktonderzoek hebt gedaan, er is grote kans dat jouw marktintroductie mislukt. Natuurlijk moet je daar niet bij voorbaat van uitgaan, maar het is wel belangrijk, om het risico van een mislukking te beperken. Dit doe je door waar mogelijk op kosten en tijd te besparen. Je kunt mensen bijvoorbeeld laten inschrijven voor je product nog voordat je het ontwikkeld hebt. Hiermee test je alvast de behoefte. Ook kun je ervoor kiezen om bepaalde processen nog niet te automatiseren, maar handmatig te doen. Dat is natuurlijk niet heel erg schaalbaar, maar dat kan later wel gerealiseerd worden als blijkt dat voldoende klanten interesse hebben. Wees ook niet bang voor de door ontwikkelaars vaak aangehaalde ‘technical debt’. Eerst moet je feedback uit de markt halen en je product of dienst daaraan aanpassen. Technical debt in de vorm van een nog niet goed schaalbare en weinig toekomstbestendige oplossing kan juist een goedkope lening zijn in de zoektocht naar een goede ‘product market fit’.

 

Tip 4: Wat je wel doet, doe je goed

Een MVP betekent niet, dat je gewoon maar een halfbakken product neerzet. De functionaliteit, die na het platslaan is overgebleven, moet voor de klant betrouwbaar en makkelijk te gebruiken zijn. Dus als we het voorbeeld van het skateboard uit tip 2 pakken, dan moet dit skateboard wel zware personen kunnen dragen, soepel draaiende wielen hebben en er heel cool uitzien.

 

Tip 5: Wacht niet

Feiten zijn niet op kantoor te vinden. Pas als je ideeën bij klanten gaat valideren, weet je waar nu echt behoefte aan is. Met een MVP krijg je echte feedback, terwijl de risico’s qua tijd en kosten beperkt blijven. Wacht daarom niet en begin gewoon. Wij helpen daarbij graag!